YOL GÜZERGAHI VE SU İSALE HATTI İZNİ

Orman izni alınmadan yasal düzenlemelere uymayan su isale hattı ya da herhangi bir projede gereken yerlere şikayette bulunarak geleceğimizi garanti altına alabilmek bizim elimizdedir!

YOL AĞI PLANI

Orman Yol Ağı Planı, bir orman topluluğundan elde edilecek her çeşit ürünü amaca uygun bir şekilde ve sürekli olarak taşımaya, her çeşit ormancılık hizmetlerini yapmaya, ormanların çok yönlü fonksiyonel faydalarının gerçekleştirilmesine elverişli dere yolları, yamaç yolları ve bağlantı yolları gibi birbirine bağlı birçok ana ve tali yollarının projelerinden oluşur.

Devlet ormanları, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait özel ormanların yol ağı planı ormanların çok yönlü fonksiyonel kullanımına hizmet edecek şekilde 2008 yılında yürürlüğe giren 292 sayılı ‘Orman Yolları Planlaması, Yapımı ve Bakımı’ tebliğine uygun olarak firmamız tarafından hazırlanmaktadır.