”Karagöz Ormancılık ve Peyzaj, kurulduğu günden bu güne, gerek özel ve butik projelerde, gerek büyük taahhüt projelerinde, başarıyla yer almıştır. Mevcut ağaç dokusunun halili hazır durumu ile ağaçlarda uygulanması ön görülen nakil (transplantasyon), kesim ve bakım çalışmaları ile ilgili teknik ilkeler ve uygulama yaklaşımları firmamız uzmanlık alanlarındandır.


Peyzaj

Peyzaj Projelendirme ve Uygulamada Kalite

Alan Düzenleme

Peyzaj planlama (yapısal, bitkisel, sulama) projelendirme ve uygulama alanlarında üstün hizmet satın alabileceğiniz firmayı buldunuz.

Ağaçlarda Hareket Eder

Ağaçlarınız yeri uyumsuz mu? Ağaçları olmasını istediğiniz yere nakil edelim.

Karagöz Ormancılık ve Peyzaj, kurulduğu günden bu güne, gerek özel ve butik projelerde, gerek büyük taahhüt projelerinde başarıyla yer almıştır. Mevcut ağaç dokusunun hali hazır durumu ile ağaçlarda uygulanması ön görülen nakil (transplantasyon), kesim ve bakım çalışmaları ile ilgili teknik ilkeler ve uygulama yaklaşımları firmamız uzmanlık alanlarındandır. Ağaç taşıma ve nakil işlemi proje, planlama, uygulama ve neticelendirme açısından belirleyici etkenler doğrultusunda değişkenlik gösterebilen bir süreçtir. Bu etkenlerden belirleyici unsurların başında, ağaç türleri, iklim ve coğrafi koşullar, ağacın yaşı ve boyutu farkları gelmektedir. Yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda taşıma sürecine etken olacak unsurlar hesaplanıp, değerlendirilmeye alınmalı, mevcut veriler doğrultusunda taşıma süreci minimum zayiat ile tamamlanmalıdır. firmamız uzmanlarınca gerekli tahkikat sonucu en iyi çalışma yöntemi belirlenerek uygulama geçilmektedir.


 


 

6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi kapsamındaki yerler (2/B arazileri) ile ilgili danışmanlık hizmetleri, 6831 Sayılı Orman Kanununun 16.maddesine göre verilen; Maden arama ve işletme izin dosyalarının tanzimi ve takibi, Maden altyapı ve tesis izin dosyalarının tanzimi ve takibi gibi konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.   

landscaper-planting-trees


Ormancılık • Bu günkü anlamı

Dünyada neredeyse herkes, gezegenimizdeki yaşam için ormanların kritik öneme sahip olduğunu bilse de, sürdürülebilir ormancılığın devasa faydalarının çok kişi tarafından bilindiği söylenemez.

“Günümüzde Kent Ormancılığı demek Karagöz Ormancılık ve Peyzaj demektir.”

“Ormancılık mesleğinin önemli zorluklarından biri, bir ormanı kurtarmanın en iyi yollarından birinin onu kullanmak olduğu fikrini insanlara anlatmaktır.”