HOŞGELDİNİZ

Hes ve res izinler

Ülkemiz, Avrupa ülkelerine göre kıyaslandığında en fazla rüzgâr alan coğrafyalardan biri olarak önemini koruyor. Bundan dolayı da rüzgârı fazla olması, ciddi bir şekilde elektrik üretim potansiyeli olduğuna da işaret etmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları baz alındığında rüzgar enerjisi çok avantaj sağlayan bir üretim kaynağı olarak gözükmektedir. Ancak rüzgâr enerji santrali için izin almak gerekmektedir. Bunun için de Res orman izinleri kapsamı içerisinde bir takım süreçlerden geçmek gerekmektedir.

TELEFON

 0212 572 99 49

info@karagozormancilik.com   

Orman sayılan bölgelerde faaliyet gösterecek olan şirketlere “Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmeliğin” 66.maddesine göre, 6831 sayılı Orman Kanununun 16.-17.-18. ve 57.maddesine göre bazı izinlerin alındıktan sonra bu konudaki çalışmaların başlatılması gerekmektedir. Bu izinlerden biri de Res orman izinleri olmaktadır. Bu süreç boyunca Orman bölge müdürlüğü ile sürekli temas halinde olunmalıdır. İzin çıkmadığı sürece kesinlikle hidroelektrik santrali kurulacak yerde bir işlem yapılmaz. 

Rüzgâr yatırımları konusunda izin alma işlemleri için gereken zaman biraz uzun olmaktadır. Bunun için bu prosedürler yetkililer tarafından kısaltılarak daha basit ve zahmetsiz bir hale getirilmelidir. Bu sayede Res orman izinleri konusunda daha hızlı bir şekilde yol almak mümkün olabilir. 6831 sayılı Orman Kanununun 17/3 üncü maddesine göre orman sayılan bölgeler için kamu yararı ve zaruret olması durumlarında her türlü savunma, ulaşım, haberleşme, altyapı, enerji, su, petrol, atık su, doğal gaz, katı atık gibi alanların faaliyet göstermesi için belli esaslar gereğince orman sayılan alanlardan bedelli izin alınabilmektedir. 

Orman izni alınırken meşcere haritası, orman kadastro haritası, koordinat özel çizelgesi, tesise ait avan projesi, imar ve vaziyet planı gibi evrakların tam ve eksiksiz olması gerekmektedir. Bu evraklarınızla başvurduğunuz Orman ve Su İşleri Bakanlığı başvurunuzun üzerinde çalışmalara başlar. Uygun olup olmadığına dair yerinde bir ziyaret mutlaka gerekir. Hidroelektrik santrali orman izni evraklarında eksiklik veya hata tespit edildiğinde başvuruyu yapan tarafa bu konuda bilgi verilir. Gerekli evraklar eksiksiz bir şekilde teslim edildikten sonra Bakanlık heyeti kurulur.