MADEN İZİNLERİ

Rehabilitasyon projesi olmayan izinler
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce izin verilmiş ancak rehabilitasyon projesi olmayan maden işletme, hammadde üretim, maden tesis ve altyapı tesis izinleri için altı ay içerisinde rehabilitasyon projesi düzenlemek zorundadır, düzenlenmemesi durumunda verilen izin iptal edilir.
İzin sahibi her yıl Eylül ayının sonuna kadar uygulama takvimine göre madencilik faaliyeti yaptığı alandaki rehabilite işleminin safahatı hakkında bölge müdürlüğüne ormancılık bürosu ya da bünyelerinde çalışan orman mühendisi ve/veya orman yüksek mühendisi tarafından hazırlanan teknik raporu verir. Yeni verilen izinlerde iznin verildiği yıl içerisinde, teknik rapor istenmez.
Bu nedenle Ormanlık sayılan alanlarda gerçekleştirdiğiniz madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak, EYLÜL ayı sonuna kadar yönetmelik formatına uygun teknik rapor hazırlanması gerekmektedir. 6831 sayılı Orman Kanunun 16. maddesi uygulama yönetmeliğine göre maden arama, işletme, tesis, altyapı tesis izin dosyaları, rehabilitasyon projesi ve kademeli kapatma planı talep başvuru dosyaları firmamız tarafından hazırlanmaktadır. İlgili yönetmeliklere göre hazırlanan talep dosyalarının orman idaresinin çeşitli kademelerindeki izin sürecinin takibini yaparak en kısa sürede olur alması için gerekli desteği sağlamaktayız.

MADEN İZİNLERİ

MADEN ARAMA VE İŞLETME RUHSATI ALIMI SÜREÇLERİ
MADEN HAKKI, RUHSAT MÜRACAATLARI