Karagöz Ağaç Röleve !
Arazinizde ki ağaç varlığının envantere alınması, mevcut durumdaki sağlık durumları vs. bilgileri edinmek istiyorsanız veya kurumlarca isteniyorsa, işi ehline bırakın.
Röleve Yapım Aşamalarımız;
Ağaç koordinatlarının Total Station yardımıyla tespiti, Bölgenin altlıklarının ilgili kurumlardan temini, İdarecilerle konu hakkında mülakatlarda bulunulması, İzin işlemleri ile ilgili tüm belgelerin kurumunuzdan temini, Ağaç röleve planı için arazide uzman ekibimizle yoğun çalışma (ağaçların boy, çap, tepe tacı, sağlık durumu, özellikleri, türü ve yaşlarının tespiti, fotoğraflanması), Mevcut ağaçların x y z koordinatlarının liste halinde sunulması veya paftaya işlenmesi, Ağaç Revizyon projesinin hazırlanması, Arazideki tüm ağaçların gruplandırılması ve mimari projenin de aplikasyonu ile gereksinim duyulacak kesim izinlerinin alınması, taşımaya değer nitelik taşıyan ağaçların transplantasyon teknikleri ile irdelenmesi, yaşama koşullarının tespiti, revize paftaların oluşturulması, peyzaj ve ekohemşehri türlerin devamlılığının sağlanması kriterleri göz önünde tutularak titiz ve detaylı çalışmaların konusunda uzman orman mühendislerince projelendirilerek sunulması hizmetleri.

  Bazı Çalışmalarımız

  Sizin İstediginiz Şekilde Projelendirip Uyugulamasını Yapmaktayız. Yaptığımız Tasarımın Merak Ettiğiniz Her Köşesini En İnce Ayrıntısına Kadar İnceleyebilir Böylelikle Uygulama Sonrasında İstenmedik Sürprizler İle Karşılaşmazsınız..

  landscaper-homepage-work-01  Ağaç Rölevesi Uzman İşidir.
  Kurumlarda dahi altlık olarak kullanılan projelerimizi, siz değerli müşterilerimiz için de hazırlamaktan kıvanç duyacağız.
  Ağaç Rölevesi firmamız uzmanlık alanlarından olup, sektörün en büyük firmalarınca tercih edilen olmanın gururunu taşımaktayız. Saha çalışmalarından sonra tüm veriler derlenerek Ağaç Röleve Planı hazırlanır, ilgili İl Çevre Müdürlüklerinin onayına sunulur. Bu konuda Karagöz Ormancılık’ın geçmiş yıllarda yaptığı planlar örnek teşkil etmektedir.
   
   
   
   
  Ön Çalışmalar
  Bölgenin altlıklarının ilgili kurumlardan temini,
  İdarecilerle konu hakkında mülakatlarda bulunulması,
  İzin işlemleri ile ilgili tüm belgelerin kurumunuzdan temini,
  Alan hakkında (geçmişi, ağaçlandırma çalışma tarihleri vb.) incelenmesi,
  Toprak ve iklim koşulları hakkında bilgiler toplanması.
  Arazi Çalışmaları
  Ağaç röleve planı için arazide uzman ekibimizle yoğun çalışma (ağaçların boy, çap, tepe tacı, sağlık durumu, özellikleri, türü ve yaşlarının tespiti,
  Mevcut ağaçların x y z koordinatlarının liste halinde sunulması veya paftaya işlenmesi,
  Ağaç Revizyon projesinin hazırlanması,
  Arazideki tüm ağaçların gruplandırılması ve mimari projenin de aplikasyonu ile gereksinim duyulacak kesim izinlerinin alınması, taşımaya değer nitelik taşıyan ağaçların transplantasyon teknikleri ile irdelenmesi, yaşama koşullarının tespiti, revize paftaların oluşturulması, peyzaj ve ekohemşehri türlerin devamlılığının sağlanması kriterleri göz önünde tutularak titiz ve detaylı çalışmaların konusunda uzman orman mühendislerince projelendirilerek sunulması hizmetleri.
  Orman Mühendisleri odasının onayının alınması
  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıkları Komisyonundan onay alınması, karşılaştırılacak teknik düzeltmelerin yapılması.
  Sonuçlara göre yapılacak çalışmalar
  Yapılan tespitlere göre sahada dikili kuru,ölmüş veya mantar ve böceklere konukçu olmuş bireyler bulunabilir. Bunların da diğer ağaçlara zarar vermemesi için ilgili kurumlara başvurularak alandan derhal kesilip çıkarılması gerekmektedir. Ayrıca sahada yer alan sağlıksız bireylerin uzman kişiler tarafından Ağaç Bakım ve Resterasyon yapılmalıdır.
  Sahada varsa anıt ağaç niteliği taşıyan ağaçlar belirlenir. Yaş,çap ve boy itibariyle kendi türünün alışılagelmiş ölçülerinin çok üzerinde boylara  ulaşan , yöre tarihinde, kültür ve folklorunda özel yeri bulunan; geçmiş ile günümüz, günümüz ile gelecek arasında iletişim sağlayabilecek uzunlukta doğal ömre sahip ağaçlar anıt ağaç olarak nitelendirilir. Anıt ağaçların seçiminde, tarihi, folklorik, mistik ve boyutsal nitelikler dikkate alınmaktadır.
  Saha çalışmalarından sonra tüm veriler derlenerek Ağaç Röleve Planı hazırlanır, ilgili İl Çevre Müdürlüklerinin onayına sunulur. Bu konuda Karagöz Ormancılık’ın geçmiş yıllarda yaptığı planlar örnek teşkil etmektedir.