Bozuk orman alanları ile orman içi açıklıklar, hazine arazileri ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki araziler , gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyeti altındaki sahalarda özel ağaçlandırma yapılabilmekte olup firmamız yetkisi dahilinde danışmanlık vermekteyiz.

Saha sahibi, kira sözleşmesi ya da tapu belgesiyle birlikte yetkili orman mühendisi tarafından hazırlanmış dosyayla başvurusunu yapar. Sahada ve projede incelemeler yapılıp uygun görülen projeler onaylanır. Başlangıçta orman sayılan yerlerde 49 yıla kadar ücretsiz, hazine arazileri ise 10’ar yıllık taksitlerle düşük bedel üzerinden kullanılacak türün idare süresi kadar kiralanır. İhtiyaca göre ağaçlandırma sahalarında kullanılmak üzere tesislere de izin verilir.

Özel ağaçlandırma çalışmaları ile tesis edilen sahalar, özel ormancılık bürolarının yapacağı amenajman planına göre işletilir. Proje süresi içerisinde elde edilen her türlü ürün (meyve, odun, yaprak vb.) hak sahibi tarafından hiçbir izine tabi olmadan istenildiği gibi değerlendirilir.

Processed with VSCOcam with f2 preset

 

Kök Yongalama

Yeniden bir ağaca yaşam alanı açın

Kök Parçalayıcı

Bir şekilde yaşama kabiliyetini kaybetmiş olan ağaçların kesilmesi ve alandan uzaklaştırılması gerekmektedir.

Peyzaj

Peyzaj Projelendirme ve Uygulamada Kalite

Alan Düzenleme

Peyzaj planlama (yapısal, bitkisel, sulama) projelendirme ve uygulama alanlarında üstün hizmet satın alabileceğiniz firmayı buldunuz.

Yeşilin Mühendislik Hali

Yaptığımız tüm uygulamalarımız ile gerek doğaya ve gerek insanların yaşam alanlarına sihirli dokunuşlar gerçekleştiririz.

Bazı Çalışmalarımız

Sizin İstediginiz Şekilde Projelendirip Uyugulamasını Yapmaktayız. Yaptığımız Tasarımın Merak Ettiğiniz Her Köşesini En İnce Ayrıntısına Kadar İnceleyebilir Böylelikle Uygulama Sonrasında İstenmedik Sürprizler İle Karşılaşmazsınız..

landscaper-homepage-work-01