Yeşil Yıldız Belgesi Neden Önemlidir?

Fine Dining Experience

-Su tasarrufu sağlamak
-Doğal kaynakların tasarruflu kullanımını sağlamak
-Enerji verimliliğinin arttırılmasını sağlamak
-Çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını sağlamak
-Yenilenebilir enerji kaynaklarının ve geri dönüşümlü maddelerin kullanımının teşvik edilmesini sağlamak
-Konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlamalarını sağlamak
-Kapsayıcı bir yaklaşımla çevreyi korumak
-Çevre bilincinin geliştirilmesi ve bu bilince sahip kitle tarafından tercih edilmek
-İşletme ölçeğinde orta vadeli maliyetleri azaltmak
-Tesis çalışanlarının bilinçlenmelerini sağlamak
-İş gücünün en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak
-Kültür ve Turizm Bakanlığının sağladığı Elektrik Enerjisi Desteğinden faydalanmak
-Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmek ve hepsinden önemlisi çocuklarımıza “Yeşil Bir Miras” bırakabilmek için önemlidir.

 

YEŞİL YILDIZ

Fine Dining experience

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan  belgeli konaklama tesislerine, belirlenen kriterlere uymaları koşuluyla verilen bir çevre etiketi uygulamasıdır.
Günümüzde küresel ısınmanın dünyayı ciddi anlamda tehdit etmesi ve sürdürülebilir turizm kavramının gündeme gelmesi ile uluslararası kabul gören kriterler ve diğer gelişmeler de dikkate alınarak çevreye duyarlı konaklama işletmeleri için mevcut olan sınıflandırma formu güncelleştirildi ve 2006 yılında Yeşil Yıldız projesi hayata geçirildi.

YEŞİL

YILDIZ