Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında gerçekleştirilen inşaat çalışmaları, mevcut yeşil alan bölgelerini genellikle tahrip etmektedir. Bu doğrultu da inşa edilecek yeni yapılarda proje değişikliğine gitmeden, mevcut ağaç dokunuzu koruyabilirsiniz.

Karagöz Ormancılık olarak 2015-2016 dönemi yapmış olduğumuz nakil çalışmalarını aşağıda görebilirsiniz.