GSM Ruhsatları

Gayri Sıhhi Müessese Nedir?

Gayrisıhhî Müessese (Sıhhi Olmayan İşletme) faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerdir.

I. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Nedir?

Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerleridir.

II. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Nedir?

Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerleridir.

III. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Nedir?
Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması gereken işyerleridir.

Başvurularda İstenen Belgeler (Şahıs)
 1. BAŞVURU/BEYAN FORMU
 2. TAPU FOTOKOPİSİ
 3. YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VEYA YAPI RUHSATI (12.10.2004’ten önce yapılan binalarda iskan belgesi yok ise)
 4. KİRA KONTRATI (Fotokopi ile birlikte aslı ibraz edilirse fotokopi yeterlidir)
 5. VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ
 6. T.C. KİMLİK NUMARALI KİMLİK FOTOKOPİSİ
 7. 2 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
 8. MUVAFAKATNAME(Konut sahasındaki işyerlerinden)
 9. Ç.T.V. MAKBUZ FOTOKOPİSİ
 10. İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI MAKBUZ FOTOKOPİSİ 
Başvurularda İstenen Belgeler (Şirket) 
 1. BAŞVURU/BEYAN FORMU
 2. TAPU FOTOKOPİSİ
 3. YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VEYA    YAPI RUHSATI (12.10.2004’ten önce yapılan binalarda iskan belgesi yok ise)
 4. KİRA KONTRATI (Fotokopi ile birlikte aslı ibraz edilirse fotokopi yeterlidir)
 5. VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ
 6. TİCARET SİCİL GAZETESİ (Fotokopi ile birlikte aslı ibraz edilirse fotokopi yeterlidir)
 7. İMZA SİRKÜLERİ (Fotokopi ile birlikte aslı ibraz edilirse fotokopi yeterlidir)
 8. MUVAFAKATNAME(Konut sahasındaki işyerlerinden)
 9. Ç.T.V. MAKBUZ FOTOKOPİSİ 
 10. İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI MAKBUZ 
G.S.M. Ruhsatı Düzenlemeye Yetkili Kurumlar

Büyükşehir Belediyesi olmayan belediye sınırı içerisindeki ve mücavir alanlarında kurulmak istenen veya kurulu bulunan sanayi tesislerine G.S.M. ÇALIŞMA RUHSATI vermek 10.08.2005 tarih 25.902 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” uyarınca İl Mahalli Özel İdarelerine verilmiştir.

Organize Bölgelerinde 12/04/2000 Tarih 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun da yapılan değişiklik ile G.S.M. Ruhsatlarını Bölge Müdürlüğü verecektir.
Ç.E.D. Raporu düzenlenmesi gereken tesislerde Ç.E.D. Olumlu raporu yer seçim ve tesis kurma izni yerine geçer.

2. ve 3. sınıf G.S.M. ‘ler de yer seçim ve kurma izni aranmaz
G.S.M Ruhsat başvurularında tesisin kurulacağı yerin Yapı İzinleri Müdürlüğünden alınacak yer seçim belgesi ile işyerinin Yapı Kullanma İzin Belgesi veya Yapı Kullanma İzin Belgesi olmayan eski yapılardan vukuatlı tapu kaydı istenir.Tesisin kurulacağı yerin Belediye İmar Planlarına göre yer seçimi uygunsa iş yerinin türüne göre aşağıdaki belgelerden bazıları istenir.