Ağaç taşıma ve nakil işlemi proje, planlama, uygulama ve neticelendirme açısından belirleyici etkenler doğrultusunda değişkenlik gösterebilen bir süreçtir. Bu etkenlerdeki belirleyici unsurların başında, ağaç türleri, iklim ve coğrafi koşullar, kot ve koordinat farkları gelmektedir. Yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda taşıma sürecine etken olacak unsurlar hesaplanıp, değerlendirilmeye alınmalı, mevcut veriler doğrultusunda taşıma süreci minimum zayiat ile tamamlanmalıdır.
         Mevcut ağaç dokusunun hali hazır durumu ile ağaçlarda uygulanması ön görülen nakil (transplantasyon), kesim ve bakım çalışmaları ile ilgili teknik ilkeler ve uygulama yaklaşımları firmamız uzmanlık alanlarındandır.
Taşımada uygulanabilecek olan yöntemlerden başlıcalarından; makina ile ağaç nakli, balyalama yöntemi, kasalama yöntemi vb. taşıma metodları firmamız uzmanlığında yapılan uygulamalardır.
Gerek Taşımadan önce yapılması gerekli ”arazideki ağaç varlığının durumu ve taşıma olanaklarının değerlendirilmesi” raporu, gerek taşıma sonrasında yazılacak ”Ağaç Taşıma (Transplantasyon) Raporu” firmamız yetki alanında (5531 Sayılı kanuna tabi Yetkili Ormancılık Bürosu) firmanıza hazırlanarak ilgili kurumlara teslim edilir ve süreç takip edilir.
Ağaç taşıma işlemininde, söz konusu ağacın çapı ve tür itibariyle isteklerine göre ağaç taşıma makinesi ( ağaç nakil aracı – ağaç taşıma aracı) ile gerçekleştirmeyi öncelikli tutuyoruz.
Ağacın çapının ve diğer boyutlarının çok büyük oluşu veya türü itibarıyla ağaç nakil aracına uygun olmadığı durumlarda ( büyük çaplı çam ağacı nakli ) geleneksel yöntemler ile ağaç taşıması gerçekleştiriyoruz.
Buna bağlı ağaç taşıma yöntemimize göre, ağaç taşıma fiyatlarımızı siz değerli müşterilerimize en uygun koşullarla oluşturmayı hedefliyoruz.
[Best_Wordpress_Gallery id=”8″ gal_title=”karagöz”]
SÜREÇ, YASAL PROSEDÜR VE BU KAPSAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN AĞAÇ NAKİL ÇALIŞMALARI VE TEKNİK UYGULAMALAR
 Alan Üzerindeki Ağaçların Bakımı
          Yerinde Korunan Ağaçların Durumu ve Bakım Esasları
-Nakledilen Ağaçların Kök ve Gövde Bakımları
Nakledilen ağaçların kök ve gövde bakımları süreç öncesinde ve sonrasında olmak üzere,
Destekleme
Gövdeyi Koruma
Sulama ve Malçlama
Budama
Antitranspirant Sprey Uygulama
Sisleme
Gübreleme
gibi uygulanması gereken temel esaslara dayanır, gerekli işlemlerin uygulanmaması dahilinde ağacın sağlık durumunda oluşabilecek olumsuz değişiklikler kaçınılmaz olacaktır.
UYGULAMA ESNASINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER
• Taşınacak ağaçların topraklı taşıyıcı kök çapı belirlenmeli ve araziye işaretlenmelidir.
• Taşınacak ağaçlar, taşıma işleminden önce 1/3 oranında tepe budamasına tabii tutulmalıdır(yapraklı ağaçlar).
• Ağacın topraklı kök çapı belirlenip arazide işaretlendikten sonra, toprak nemli iken kazı işlemine başlanmalı ve belirlenen kök çapının etrafı ağaca zarar vermeyecek şekilde açılmalıdır.
• Toprak kütlesinin taşıma sırasında dağılmaması için de etrafı jüt bezi ve çemberler İle balyalanmalıdır.
• Dikim çukurunun dibine 30 cm kalınlığında organik gübreli toprak konulmalıdır.Taşınan toprak kütlesi ile kök çapı arasındaki kalan boşluklar toprak ve gübre ile doldurulmalıdır.
• Dikimden sonra ağaçların; hem rüzgardan devrilmelerini önlemek, hem de toprakta oynamak suretiyle tutma başarısını azaltmamak için ağaçlar en az üç noktadan kazıklarla sarılmalıdır.
• Herhangi bir hastalık veya mantar enfeksiyonları ihtimali olan yerlerde dikim çukuru ve kök sistemi ilaçlanmalıdır.
Ağaç sökme makinası kiralama modelimiz bulunmaktadır. Projelerin uygunluğuna ve işi yapacak tecrübeli kadroya sahip bir firmaya çalışılacak ise ağaç sökme dikme makinası kiralaması yapabilmekteyiz.